IBarCodeGeneratorControl

IBarCodeGeneratorControl interface

IBarCodeGeneratorControl for TypeConverters

public interface IBarCodeGeneratorControl

Egenskaper

namnBeskrivning
EncodeType { get; set; }Streckkods kodningstyp (symbologi).
RotationAngle { get; set; }BarCode bildrotationsvinkel, mätt i grader, t.ex. RotationAngle = 0 eller RotationAngle = 360 betyder ingen rotation. Om RotationAngle INTE är lika med 90, 180, 270 eller 0, kan det öka svårigheten för skannern att läsa bilden._x000

Se även