DataBar

SpecificParametersUI.DataBar property

Hämtar eller ställer in DataBar-parametrarDataBarParameters . Används för DataBar-symbologier.

public DataBarParameters DataBar { get; }

Se även