DataMatrix

SpecificParametersUI.DataMatrix property

Hämtar eller ställer in DataMatrix-parametrarDataMatrixParameters . Används för DataMatrix.

public DataMatrixParametersUI DataMatrix { get; }

Se även