ITF

SpecificParametersUI.ITF property

Hämtar eller ställer in ITF-parametrarITFParameters . Används för ITF6, ITF14.

public ITFParameters ITF { get; }

Se även