MaxiCode

SpecificParametersUI.MaxiCode property

Hämtar eller ställer in MaxiCode-parametrarMaxiCodeParameters . Används för MaxiCode.

public MaxiCodeParameters MaxiCode { get; }

Se även