Postal

SpecificParametersUI.Postal property

Hämtar eller ställer in postparametrarPostalParameters. Används för Postnet, Planet.

public PostalParameters Postal { get; }

Se även