QR

SpecificParametersUI.QR property

Hämtar eller ställer in QR-parametrarQrParameters . Används för QR.

public QrParametersUI QR { get; }

Se även