Supplement

SpecificParametersUI.Supplement property

Hämtar eller ställer in tilläggsparametrarSupplementParameters . Används för Interleaved2of5, Standard2of5, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, ISBN, ISSN, ISMN.

public SupplementParameters Supplement { get; }

Se även