ToString

SpecificParametersUI.ToString method

Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaSpecificParametersUI .

public override string ToString()

Returvärde

En sträng som representerar dettaSpecificParametersUI.

Se även