Aspose.BarCode.WPF

Den Aspose.BarCode.WPF innehåller verktyg för generering och ritning av 1D/2D streckkoder.

Klasser

Klass Beskrivning
BarcodeGeneratorElement BarCodeGeneratorControl är en WPF-kontroll som kan användas i ett WPF-fönster eller -sida.