Aspose.BarCode

Den Aspose.BarCode innehåller verktyg för generering och ritning av 1D/2D streckkoder.

Klasser

KlassBeskrivning
BarCodeExceptionRepresenterar undantaget för att skapa streckkodsbild.
BuildVersionInfoInnehåller den aktuella versionsinformationen.
InvalidCodeExceptionUndantaget kommer att kastas när ogiltiga tecken i kodtexten.
LicenseTillhandahåller metoder för att licensiera komponenten.
MeteredTillhandahåller metoder för att ställa in mätnyckel.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
CustomerInformationInterpretingTypeDefinierar tolkningstypen (CTable, NTable eller Other) för kundinformation för AustralianPost BarCode.