Aspose.BarCode

Den Aspose.BarCode innehåller verktyg för generering och ritning av 1D/2D streckkoder.

Klasser

Klass Beskrivning
BarCodeException Representerar undantaget för att skapa streckkodsbild.
BuildVersionInfo Innehåller den aktuella versionsinformationen.
InvalidCodeException Undantaget kommer att kastas när ogiltiga tecken i kodtexten.
License Tillhandahåller metoder för att licensiera komponenten.
Metered Tillhandahåller metoder för att ställa in mätnyckel.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
CustomerInformationInterpretingType Definierar tolkningstypen (CTable, NTable eller Other) för kundinformation för AustralianPost BarCode.