BarCodeException

BarCodeException class

Representerar undantaget för att skapa streckkodsbild.

public class BarCodeException : Exception

Konstruktörer

namnBeskrivning
BarCodeException()Initierar en ny instans avBarCodeException class.
BarCodeException(string)Initierar en ny instans avBarCodeException klass med angivet felmeddelande.
BarCodeException(string, Exception)Initierar en ny instans avBarCodeException klass med det angivna felmeddelandet och det aktuella undantaget.

Se även