BuildVersionInfo

BuildVersionInfo class

Innehåller den aktuella versionsinformationen.

public static class BuildVersionInfo

Fält

namnBeskrivning
static readonly AssemblyVersionMonteringsversionen.
static readonly FileVersionFilversionen.
static readonly ProductProduktens titel.
static readonly ProductMajorHuvudproduktversionen.
static readonly ProductMinorDen mindre produktversionen.
static readonly ReleaseDateProduktens lanseringsdatum.

Se även