BuildVersionInfo

BuildVersionInfo class

Innehåller den aktuella versionsinformationen.

public static class BuildVersionInfo

Fält

namn Beskrivning
static readonly AssemblyVersion Monteringsversionen.
static readonly FileVersion Filversionen.
static readonly Product Produktens titel.
static readonly ProductMajor Huvudproduktversionen.
static readonly ProductMinor Den mindre produktversionen.
static readonly ReleaseDate Produktens lanseringsdatum.

Se även