CustomerInformationInterpretingType

CustomerInformationInterpretingType enumeration

Definierar tolkningstypen (CTable, NTable eller Other) för kundinformation för AustralianPost BarCode.

public enum CustomerInformationInterpretingType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
CTable0Använd CTable för att tolka kundinformationen. Tillåter A..Z, a..z, 1..9, blanksteg och # sign.
NTable1Använd NTable för att tolka kundinformationen. Tillåter siffror.
Other2Tolka inte kundinformationen. Tillåter endast 0, 1, 2 eller 3 symboler.

Se även