CustomerInformationInterpretingType

CustomerInformationInterpretingType enumeration

Definierar tolkningstypen (CTable, NTable eller Other) för kundinformation för AustralianPost BarCode.

public enum CustomerInformationInterpretingType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
CTable 0 Använd CTable för att tolka kundinformationen. Tillåter A..Z, a..z, 1..9, blanksteg och # sign.
NTable 1 Använd NTable för att tolka kundinformationen. Tillåter siffror.
Other 2 Tolka inte kundinformationen. Tillåter endast 0, 1, 2 eller 3 symboler.

Se även