InvalidCodeException

InvalidCodeException class

Undantaget kommer att kastas när ogiltiga tecken i kodtexten.

public class InvalidCodeException : BarCodeException

Konstruktörer

namnBeskrivning
InvalidCodeException(string)Initierar en ny instans av klassen InvalidCodeException med ett specificerat felmeddelande.

Se även