Metered

Metered class

Tillhandahåller metoder för att ställa in mätnyckel.

public class Metered

Konstruktörer

namnBeskrivning
Metered()Default_Constructor

Metoder

namnBeskrivning
SetMeteredKey(string, string)Ställer in mätt offentlig och privat nyckel
static GetConsumptionCredit()Får konsumtionskredit
static GetConsumptionQuantity()Får förbrukningsfilstorlek

Exempel

I det här exemplet kommer ett försök att göras att ställa in mätt offentlig och privat nyckel

[C#]

Metered matered = new Metered();
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");


[Visual Basic]

Dim matered As Metered = New Metered
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey")

Se även