Metered

Metered class

Tillhandahåller metoder för att ställa in mätnyckel.

public class Metered

Konstruktörer

namn Beskrivning
Metered() Default_Constructor

Metoder

namn Beskrivning
SetMeteredKey(string, string) Ställer in mätt offentlig och privat nyckel
static GetConsumptionCredit() Får konsumtionskredit
static GetConsumptionQuantity() Får förbrukningsfilstorlek

Exempel

I det här exemplet kommer ett försök att göras att ställa in mätt offentlig och privat nyckel

[C#]

Metered matered = new Metered();
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");


[Visual Basic]

Dim matered As Metered = New Metered
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey")

Se även