.NET için Aspose.BarCode

Ad alanları

ad alanı Tanım
Aspose.BarCode Aspose.BarCode 1D/2D barkod üretimi ve çizimi için araçlar içerir.
Aspose.BarCode.BarCodeRecognition Aspose.BarCode.BarCodeTanıma1D/2D barkod tanıma için araçlar içerir.
Aspose.BarCode.Common BarCode.Ortak ana işlevselliği sürdürmek için ortak özellikler ve yardımcı araçlar içerir.
Aspose.BarCode.ComplexBarcode Aspose.BarCode.ComplexBarcode karmaşık BarCode oluşturma işlevlerinin uygulanması için genel sınıflar içerir.
Aspose.BarCode.Generation Aspose.BarCode.Generation BarCode oluşturma işlevlerinin uygulanması için genel sınıflar içerir.
Aspose.BarCode.Windows.Forms Aspose.BarCode.Windows.Forms 1D/2D barkod üretimi ve çizimi için WinForms kontrollerini içerir.
Aspose.BarCode.WPF Aspose.BarCode.WPF 1D/2D barkod üretimi ve çizimi için araçlar içerir.