AustraliaPostCustomerInformationDecoder

AustraliaPostCustomerInformationDecoder interface

AustraliaPost sembolojisinde kullanılan Müşteri Bilgileri Alanı kod çözme için genel arabirim. Uygulama kullanıcı tarafından sağlanmalıdır.

public interface AustraliaPostCustomerInformationDecoder

yöntemler

İsimTanım
Decode(string)AustraliaPost sembolojisinden Müşteri Bilgileri Alanının Kodunu Çözün. NTable ve CTable kodlamasından farklı veri yorumlamaları için kullanılabilir. Veriler, bir dizi çubuk değeri olarak sağlanır: 0, 1, 2 veya 3.

Ayrıca bakınız