AustraliaPostSettings

AustraliaPostSettings class

AustraliaPost kod çözme parametreleri. AustraliaPost sembolojisinin tanınan verilerini etkileyen parametreleri içerir.

public sealed class AustraliaPostSettings

Özellikleri

İsimTanım
CustomerInformationDecoder { get; set; }AustraliaPost sembolojisinde kullanılan Müşteri Bilgileri Alanı kod çözme için genel arabirim.
CustomerInformationInterpretingType { get; set; }AustralianPost BarCode’un Müşteri Bilgileri için Yorumlama Türünü alır veya ayarlar.Varsayılan, CustomerInformationInterpretingType.Other.
IgnoreEndingFillingPatternsForCTable { get; set; }AustraliaPost kod çözücünün CTable yöntemi olarak kod çözme sırasında Müşteri Bilgileri Alanındaki son doldurma kalıplarını yok saymasını sağlayan işaret. CTable kodlama yönteminin kodlama tablosunda boşluk yok ve doldurma kalıplarının “333” dizisinin kodu “z” harfi olarak çözülüyor.

Ayrıca bakınız