CustomerInformationDecoder

AustraliaPostSettings.CustomerInformationDecoder property

AustraliaPost sembolojisinde kullanılan Müşteri Bilgileri Alanı kod çözme için genel arabirim.

public AustraliaPostCustomerInformationDecoder CustomerInformationDecoder { get; set; }

Mülk değeri

AustraliaPost sembolojisinde kullanılan Müşteri Bilgileri Alanı kod çözme için genel arabirim.

Ayrıca bakınız