BarCodeExtendedParameters

BarCodeExtendedParameters class

Tanınan barkodun genişletilmiş parametrelerini depolar

public sealed class BarCodeExtendedParameters

Özellikleri

İsimTanım
Code128 { get; }Özel bir veri alırCode128ExtendedParameters Code128 tanınan barkodun
DataBar { get; }Bir DataBar ek bilgisi alırDataBarExtendedParameters tanınan barkodun
OneD { get; }Özel bir veri alırOneDExtendedParameters 1D tanınan barkod
Pdf417 { get; }Bir MacroPdf417 meta veri bilgisi alırPdf417ExtendedParameters tanınan barkodun
QR { get; }QR Yapılandırılmış Ekleme bilgisi alırQRExtendedParameters tanınan barkodun

yöntemler

İsimTanım
override Equals(object)Bu örneğin belirtilen bir örnekle eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürürBarCodeExtendedParameters değer.
override GetHashCode()Bu örnek için karma kodu döndürür.
override ToString()Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürBarCodeExtendedParameters .
operator ==İlkinin olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.BarCodeExtendedParameters değer saniyeye eşittir.
operator !=İlkinin olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.BarCodeExtendedParameters değer ikinciden farklı.

Ayrıca bakınız