QR

BarCodeExtendedParameters.QR property

QR Yapılandırılmış Ekleme bilgisi alırQRExtendedParameters tanınan barkodun

public QRExtendedParameters QR { get; }

Mülk değeri

Bir QR Yapılandırılmış Ek bilgileriQRExtendedParameters tanınan barkodun

Ayrıca bakınız