BarCodeReader

BarCodeReader()

Yeni bir örneğini başlatırBarCodeReader varsayılan değerlere sahip sınıf. ReadBarCodes() yöntemini çağırmadan önce görüntünün (SetBitmapImage()) ayarlanmasını gerektirir.

public BarCodeReader()

Örnekler

Bu örnek, Code39 ve Code128 barkodlarının nasıl algılanacağını gösterir.

[C#]
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader())
{
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128);
  reader.SetBarCodeImage(@"c:\test.png");
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using reader As New BarCodeReader()
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
  reader.SetBarCodeImage("c:\test.png")
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
  Next
End Using

Ayrıca bakınız


BarCodeReader(Bitmap)

Yeni bir örneğini başlatırBarCodeReader bir görüntüden sınıf.

public BarCodeReader(Bitmap image)
Parametre Tip Tanım
image Bitmap Resmi içeren bir Bitmap örneği

Örnekler

Bu örnek, Code39 ve Code128 barkodlarının nasıl algılanacağını gösterir.

[C#]
using (Bitmap bmp = new Bitmap(@"c:\test.png"))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(bmp))
{
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128);
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using bmp = New Bitmap("c:\test.png")
  Using reader As New BarCodeReader(bmp)
    reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Ayrıca bakınız


BarCodeReader(Bitmap, params BaseDecodeType[])

Yeni bir örneğini başlatırBarCodeReader sınıf.

public BarCodeReader(Bitmap image, params BaseDecodeType[] decodeTypes)
Parametre Tip Tanım
image Bitmap Görüntü.
decodeTypes BaseDecodeType[] Kod çözme türleri.

Örnekler

Bu örnek, Code39 ve Code128 barkodlarının nasıl algılanacağını gösterir.

[C#]
using (Bitmap bmp = new Bitmap(@"c:\test.png"))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(bmp, DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using bmp = New Bitmap("c:\test.png")
  Using reader As New BarCodeReader(bmp, DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Ayrıca bakınız


BarCodeReader(Bitmap, BaseDecodeType)

Yeni bir örneğini başlatırBarCodeReader sınıf.

public BarCodeReader(Bitmap image, BaseDecodeType type)
Parametre Tip Tanım
image Bitmap Görüntü.
type BaseDecodeType Kod çözme tipi1. Tek veya çok olabilir

Örnekler

Bu örnek, Code39 ve Code128 barkodlarının nasıl algılanacağını gösterir.

[C#]
using (Bitmap bmp = new Bitmap(@"c:\test.png"))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(bmp, new MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using bmp = New Bitmap("c:\test.png")
  Using reader As New BarCodeReader(bmp, New MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Ayrıca bakınız


BarCodeReader(Bitmap, Rectangle, params BaseDecodeType[])

Yeni bir örneğini başlatırBarCodeReader sınıf.

public BarCodeReader(Bitmap image, Rectangle area, params BaseDecodeType[] decodeTypes)
Parametre Tip Tanım
image Bitmap Görüntü.
area Rectangle Tanıma alanı.
decodeTypes BaseDecodeType[] Kod çözme türleri.

Örnekler

Bu örnek, Code39 ve Code128 barkodlarının nasıl algılanacağını gösterir.

[C#]
using (Bitmap bmp = new Bitmap(@"c:\test.png"))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(bmp, new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height), DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using bmp = New Bitmap("c:\test.png")
  Using reader As New BarCodeReader(bmp, New Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height), DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Ayrıca bakınız


BarCodeReader(Bitmap, Rectangle, BaseDecodeType)

Yeni bir örneğini başlatırBarCodeReader sınıf.

public BarCodeReader(Bitmap image, Rectangle area, BaseDecodeType type)
Parametre Tip Tanım
image Bitmap Görüntü.
area Rectangle Tanıma alanı.
type BaseDecodeType Kod çözme türü.

Örnekler

Bu örnek, Code39 ve Code128 barkodlarının nasıl algılanacağını gösterir.

[C#]
using (Bitmap bmp = new Bitmap(@"c:\test.png"))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(bmp, new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height), new MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using bmp = New Bitmap("c:\test.png")
  Using reader As New BarCodeReader(bmp, New Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height), New MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Ayrıca bakınız


BarCodeReader(Bitmap, Rectangle[], params BaseDecodeType[])

Yeni bir örneğini başlatırBarCodeReader sınıf.

public BarCodeReader(Bitmap image, Rectangle[] areas, params BaseDecodeType[] decodeTypes)
Parametre Tip Tanım
image Bitmap okunacak resim
areas Rectangle[] Tanıma alanları dizisi
decodeTypes BaseDecodeType[] Belirtilen tüm alanlar için geçerli kod çözme türleri.

Örnekler

Bu örnek, Code39 ve Code128 barkodlarının nasıl algılanacağını gösterir.

[C#]
using (Bitmap bmp = new Bitmap(@"c:\test.png"))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(bmp, new Rectangle[] { new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height) }, DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using bmp = New Bitmap("c:\test.png")
  Using reader As New BarCodeReader(bmp, New Rectangle() {New Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height)}, DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Ayrıca bakınız


BarCodeReader(Bitmap, Rectangle[], BaseDecodeType)

Yeni bir örneğini başlatırBarCodeReader sınıf.

public BarCodeReader(Bitmap image, Rectangle[] areas, BaseDecodeType type)
Parametre Tip Tanım
image Bitmap okunacak resim
areas Rectangle[] Tanıma alanları dizisi
type BaseDecodeType Belirtilen tüm alanlar için geçerli kod çözme türü.

Örnekler

Bu örnek, Code39 ve Code128 barkodlarının nasıl algılanacağını gösterir.

[C#]
using (Bitmap bmp = new Bitmap(@"c:\test.png"))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(bmp, new Rectangle[] { new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height) }, new MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using bmp = New Bitmap("c:\test.png")
  Using reader As New BarCodeReader(bmp, New Rectangle() {New Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height)}, New MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Ayrıca bakınız


BarCodeReader(string)

Yeni bir örneğini başlatırBarCodeReader dosyadan sınıf.

public BarCodeReader(string filename)
Parametre Tip Tanım
filename String Dosya adı.

Örnekler

Bu örnek, Code39 ve Code128 barkodlarının nasıl algılanacağını gösterir.

[C#]
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png"))
{
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128);
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png")
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
  Next
End Using

Ayrıca bakınız


BarCodeReader(string, params BaseDecodeType[])

Yeni bir örneğini başlatırBarCodeReader sınıf.

public BarCodeReader(string filename, params BaseDecodeType[] decodeTypes)
Parametre Tip Tanım
filename String Dosya adı.
decodeTypes BaseDecodeType[] Kod çözme türleri.

Örnekler

Bu örnek, Code39 ve Code128 barkodlarının nasıl algılanacağını gösterir.

[C#]
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
  Next
End Using

Ayrıca bakınız


BarCodeReader(string, BaseDecodeType)

Yeni bir örneğini başlatırBarCodeReader sınıf.

public BarCodeReader(string filename, BaseDecodeType type)
Parametre Tip Tanım
filename String Dosya adı.
type BaseDecodeType Kod çözme türü.

Örnekler

Bu örnek, Code39 ve Code128 barkodlarının nasıl algılanacağını gösterir.

[C#]
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", new MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png", New MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
  Next
End Using

Ayrıca bakınız


BarCodeReader(Stream)

Yeni bir örneğini başlatırBarCodeReader sınıf.

public BarCodeReader(Stream stream)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Akış.

Örnekler

Bu örnek, Code39 ve Code128 barkodlarının nasıl algılanacağını gösterir.

[C#]
using (FileStream fstr = new FileStream(@"c:\test.png", FileMode.Open))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(fstr))
{
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128);
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using fstr = New FileStream("c:\test.png", FileMode.Open)
  Using reader As New BarCodeReader(fstr)
    reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Ayrıca bakınız


BarCodeReader(Stream, BaseDecodeType)

Yeni bir örneğini başlatırBarCodeReader sınıf.

public BarCodeReader(Stream stream, BaseDecodeType type)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Akış.
type BaseDecodeType Kod çözme türü.

Örnekler

Bu örnek, Code39 ve Code128 barkodlarının nasıl algılanacağını gösterir.

[C#]
using (FileStream fstr = new FileStream(@"c:\test.png", FileMode.Open))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(fstr, new MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using fstr = New FileStream("c:\test.png", FileMode.Open)
  Using reader As New BarCodeReader(fstr, New MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Ayrıca bakınız


BarCodeReader(Stream, params BaseDecodeType[])

Yeni bir örneğini başlatırBarCodeReader sınıf.

public BarCodeReader(Stream stream, params BaseDecodeType[] decodeTypes)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Akış.
decodeTypes BaseDecodeType[] Kod çözme türleri.

Örnekler

Bu örnek, Code39 ve Code128 barkodlarının nasıl algılanacağını gösterir.

[C#]
using (FileStream fstr = new FileStream(@"c:\test.png", FileMode.Open))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(fstr, DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using fstr = New FileStream("c:\test.png", FileMode.Open)
  Using reader As New BarCodeReader(fstr, DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Ayrıca bakınız