ImportFromXml

ImportFromXml(string)

Belirtilen xml dosyasından BarCode özelliklerini içe aktarır ve bunları geçerli BarCodeReader örneğine uygular.

public static BarCodeReader ImportFromXml(string xmlFile)
Parametre Tip Tanım
xmlFile String Dosyanın adı

Geri dönüş değeri

İadeler Doğru başarı durumunda;

Yanlış Aksi halde

Ayrıca bakınız


ImportFromXml(Stream)

Belirtilen xml akışından BarCode özelliklerini içe aktarır ve bunları geçerli BarCodeReader örneğine uygular.

public static BarCodeReader ImportFromXml(Stream xmlStream)
Parametre Tip Tanım
xmlStream Stream Yükleme için xml akışı

Geri dönüş değeri

İadeler Doğru başarı durumunda;

Yanlış Aksi halde

Ayrıca bakınız