ProcessorSettings

BarCodeReader.ProcessorSettings property

İşlemci çekirdeklerini kullanma ayarlarını alır.

public static ProcessorSettings ProcessorSettings { get; }

Örnekler

Bu örnek, maksimum çok iş parçacıklı performans eklemek için İşlemci Ayarlarının nasıl kullanılacağını gösterir

[C#]
// bu, tek bir BarCodeReader çağrısı için tüm çekirdeklerin kullanılmasına izin verir
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseAllCores = true;
// bu, mevcut çekirdek sayısının kullanılmasına izin verir
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseAllCores = false;
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseOnlyThisCoresCount = Math.Max(1, Environment.ProcessorCount / 2);
[VB.NET]
'bu, tek bir BarCodeReader çağrısı için tüm çekirdeklerin kullanılmasına izin verir
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseAllCores = True
'bu, mevcut çekirdek sayısının kullanılmasına izin verir
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseAllCores = False
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseOnlyThisCoresCount = Math.Max(1, Environment.ProcessorCount / 2)

Ayrıca bakınız