BarCodeRegionParameters

BarCodeRegionParameters class

Tanınan barkodun bölgesini ve barkod açısını temsil eder

public sealed class BarCodeRegionParameters

Özellikleri

İsimTanım
Angle { get; }Barkodun açısını alır (0-360).
Points { get; }alırPoints dizisi sınırlayıcı barkod bölgesi
Quadrangle { get; }alırQuadrangle sınırlayıcı barkod bölgesi
Rectangle { get; }alırRectangle sınırlayıcı barkod bölgesi

yöntemler

İsimTanım
override Equals(object)Bu örneğin belirtilen bir örnekle eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürürBarCodeRegionParameters değer.
override GetHashCode()Bu örnek için karma kodu döndürür.
override ToString()Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürBarCodeRegionParameters .
operator ==İlkinin olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.BarCodeRegionParameters değer saniyeye eşittir.
operator !=İlkinin olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.BarCodeRegionParameters değer ikinciden farklı.

Örnekler

Bu örnek, barkod Açısı ve sınırlayıcı dörtgen değerlerinin nasıl alınacağını gösterir

[C#]
using (BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.Code128, "12345"))
{
  generator.Save(@"c:\test.png");
}
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
    Console.WriteLine("BarCode Angle: " + result.Region.Angle);
    Console.WriteLine("BarCode Quadrangle: " + result.Region.Quadrangle);
  }
}
[VB.NET]
Using generator As New BarcodeGenerator(EncodeTypes.Code128, "12345")
  generator.Save("c:\test.png")
End Using
Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Console.WriteLine("BarCode Angle: " + result.Region.Angle)
    Console.WriteLine("BarCode Quadrangle: " + result.Region.Quadrangle)
  Next
End Using

Ayrıca bakınız