ToString

BarCodeRegionParameters.ToString method

Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürBarCodeRegionParameters .

public override string ToString()

Geri dönüş değeri

Bunu temsil eden bir dizeBarCodeRegionParameters.

Ayrıca bakınız