BarcodeSettings

BarcodeSettings class

Ana Barkod kod çözme parametreleri. Tanınan veriler üzerinde etkili olan parametreleri içerir.

public sealed class BarcodeSettings

Özellikleri

İsimTanım
AustraliaPost { get; }AustraliaPost kod çözme parametrelerini alır
ChecksumValidation { get; set; }1D ve Posta barkodları için tanıma sırasında sağlama toplamı doğrulamasını etkinleştirin.
DetectEncoding { get; set; }Motoru Unicode kod kümeleri için kod metni kodlamasını algılamaya zorlayan işaret. Varsayılan değer true.
StripFNC { get; set; }FNC1, FNC2, FNC3 karakterlerini kod metninden soyun. Varsayılan değer false.

Ayrıca bakınız