BarcodeSvmDetectorSettings

BarcodeSvmDetectorSettings class

Barkod algılayıcı ayarları.

public sealed class BarcodeSvmDetectorSettings

Özellikleri

İsim Tanım
static HighPerformance { get; } Yüksek performanslı algılama ön ayarı.
static HighQuality { get; } Yüksek kaliteli algılama ön ayarı.
static MaxQuality { get; } Maksimum kalite algılama ön ayarı.
static NormalQuality { get; } Normal kalite algılama ön ayarı.
RegionLikelihoodThresholdPercent { get; set; } Barkod içerebilecek algılanan bölgeler için eşiği ayarlar.
ScanWindowSizes { get; set; } Pencere boyutlarını piksel cinsinden tarayın.
SimilarityCoef { get; set; } Benzerlik katsayısı barkodların ne kadar homojen olduğuna bağlıdır.
SkipDiagonalSearch { get; set; } Dedektörün çapraz barkodları aramayı atlamasını sağlar.

Ayrıca bakınız