BarcodeSvmDetectorSettings

BarcodeSvmDetectorSettings class

Barkod algılayıcı ayarları.

public sealed class BarcodeSvmDetectorSettings

Özellikleri

İsimTanım
static HighPerformance { get; }Yüksek performanslı algılama ön ayarı.
static HighQuality { get; }Yüksek kaliteli algılama ön ayarı.
static MaxQuality { get; }Maksimum kalite algılama ön ayarı.
static NormalQuality { get; }Normal kalite algılama ön ayarı.
RegionLikelihoodThresholdPercent { get; set; }Barkod içerebilecek algılanan bölgeler için eşiği ayarlar.
ScanWindowSizes { get; set; }Pencere boyutlarını piksel cinsinden tarayın.
SimilarityCoef { get; set; }Benzerlik katsayısı barkodların ne kadar homojen olduğuna bağlıdır.
SkipDiagonalSearch { get; set; }Dedektörün çapraz barkodları aramayı atlamasını sağlar.

Ayrıca bakınız