SimilarityCoef

BarcodeSvmDetectorSettings.SimilarityCoef property

Benzerlik katsayısı barkodların ne kadar homojen olduğuna bağlıdır.

Net barkodlar için yüksek değer kullanın. Kısmen hasar görmüş veya eşit açılmayan barkodları algılamak için düşük değerler kullanın. Benzerlik katsayısı [0.5, 0.9] arasında olmalıdır

public float SimilarityCoef { get; set; }

Ayrıca bakınız