BaseDecodeType

BaseDecodeType class

MultyDecodeType ve SingleDecodeType. için temel sınıf

public abstract class BaseDecodeType : IEquatable<BaseDecodeType>

yöntemler

İsimTanım
abstract ContainsAny(params BaseDecodeType[])Verilen kod çözme türlerinden herhangi birinin ‘ye dahil edilip edilmediğini belirler
Equals(BaseDecodeType)Bu örneğin belirtilen bir örnekle eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürürBaseDecodeType değer.
virtual Equals(MultyDecodeType)Bu örneğin belirtilen bir örnekle eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürürMultyDecodeType değer.
override Equals(object)Bu örneğin belirtilen bir örnekle eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürürBaseDecodeType değer.
virtual Equals(SingleDecodeType)Bu örneğin belirtilen bir örnekle eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürürSingleDecodeType değer.
override GetHashCode()Bu örnek için karma kodu döndürür.
static TryParse(string, out BaseDecodeType)Somut türü belirleyerek BaseDecodeType’ın dize temsilini örneğine dönüştürür. Bir dönüş değeri, dönüştürmenin başarılı veya başarısız olduğunu gösterir.
static TryParse(string, out MultyDecodeType)Bir MultyDecodeType’ın dize temsilini örneğine dönüştürür. Dönüş değeri, dönüştürmenin başarılı veya başarısız olduğunu gösterir.
static TryParse(string, out SingleDecodeType)SingleDecodeType’ın dize temsilini örneğine dönüştürür. Dönüş değeri, dönüşümün başarılı veya başarısız olduğunu gösterir.

Örnekler

Bu örnek, BaseDecodeType’ın SingleDecodeType ve MultyDecodeType ile nasıl kullanılacağını gösterir.

[C#]
BaseDecodeType decodeOne = DecodeType.Code128;
BaseDecodeType decodeTwo = new MultyDecodeType(DecodeType.Code128, DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code39Extended);
[VB.NET]
Dim decodeOne As BaseDecodeType = DecodeType.Code128
Dim decodeTwo As BaseDecodeType = New MultyDecodeType(DecodeType.Code128, DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code39Extended)

Ayrıca bakınız