Code128DataPortion

Code128DataPortion class

Code128 tipi barcode için alt tip verilerini içerir

public class Code128DataPortion

Özellikleri

İsimTanım
Code128SubType { get; }Code128 subset türünü alır
Data { get; }Kod metninin alt türle ilgili bölümünü alır.

yöntemler

İsimTanım
override Equals(object)Bu örneğin belirtilen bir örnekle eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürürCode128DataPortion değer.
override GetHashCode()Bu örnek için karma kodu döndürür.
override ToString()Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürCode128DataPortion .
operator ==İlkinin olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Code128DataPortion değer saniyeye eşittir.
operator !=İlkinin olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Code128DataPortion değer ikinciden farklı.

Ayrıca bakınız