Is2DCompositeComponent

DataBarExtendedParameters.Is2DCompositeComponent property

DataBar 2B bileşik bileşen bayrağını alır. Varsayılan değer yanlıştır.

public bool Is2DCompositeComponent { get; }

Mülk değeri

DataBar 2B bileşik bileşen bayrağı.

Ayrıca bakınız