ToString

DataBarExtendedParameters.ToString method

Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürDataBarExtendedParameters .

public override string ToString()

Geri dönüş değeri

Bunu temsil eden bir dizeDataBarExtendedParameters.

Ayrıca bakınız