Add

MultyDecodeType.Add method

Bir tane daha eklerSingleDecodeTypeMultyDecodeType. ‘ye

public void Add(SingleDecodeType singleType)
Parametre Tip Tanım
singleType SingleDecodeType Listeye eklenecek Tek Bir DecodeType

Ayrıca bakınız