ContainsAll

MultyDecodeType.ContainsAll method

Bunun, barkod türlerinden tüm türleri içerip içermediğini kontrol edin.

public bool ContainsAll(params BaseDecodeType[] barcodeTypes)
Parametre Tip Tanım
barcodeTypes BaseDecodeType[] Tekli veya çoklu barkod türlerini girin

Geri dönüş değeri

Değer, tüm türler dahil edilmişse doğrudur

Ayrıca bakınız