ContainsAny

MultyDecodeType.ContainsAny method

türlerden herhangi birini içeriyor mu

public override bool ContainsAny(params BaseDecodeType[] decodeTypes)
ParametreTipTanım
decodeTypesBaseDecodeType[]Kod çözme türleri

Geri dönüş değeri

Değer, herhangi bir tür dahil edilmişse doğrudur

Ayrıca bakınız