GetSingleTypesCount

MultyDecodeType.GetSingleTypesCount property

Bir dizi tek tip döndürür.

public int GetSingleTypesCount { get; }

Ayrıca bakınız