MultyDecodeType

MultyDecodeType(params SingleDecodeType[])

Yeni bir örneğini başlatırMultyDecodeType sınıf.

public MultyDecodeType(params SingleDecodeType[] barcodeTypes)
Parametre Tip Tanım
barcodeTypes SingleDecodeType[] Tek kod çözme türleri dizisi

Ayrıca bakınız


MultyDecodeType(params BaseDecodeType[])

Yeni bir örneğini başlatırMultyDecodeType sınıf.

public MultyDecodeType(params BaseDecodeType[] barcodeTypes)
Parametre Tip Tanım
barcodeTypes BaseDecodeType[] Çoklu ve tek kod çözme türleri dizisi

Ayrıca bakınız