ToString

MultyDecodeType.ToString method

MultyDecodeType’ı bir dize olarak temsil eden geçersiz kılınan yöntem.

public override string ToString()

Geri dönüş değeri

MultyDecodeType örneğini “singleDecodeType1, singleDecodeType2, …” olarak temsil eden bir dize

“TümDesteklenen Türler” tüm türler dahil edildiğinde döner.

Ayrıca bakınız