TryParse

MultyDecodeType.TryParse method

Bir MultyDecodeType’ın dize temsilini örneğine dönüştürür. Dönüş değeri, dönüştürmenin başarılı veya başarısız olduğunu gösterir.

public static bool TryParse(string parsingType, out MultyDecodeType result)
Parametre Tip Tanım
parsingType String Dönüştürülecek “AllSupportedTypes” veya “EAN8,EAN13,CodaBar” biçiminde bir dize.
result MultyDecodeType& Dönüştürme başarıyla tamamlandığında gerçek bir MultyDecodeType döndürülür;

Geri dönüş değeri

doğru s başarıyla dönüştürülmüşse; aksi halde, yanlış.

Ayrıca bakınız