Equals

OneDExtendedParameters.Equals method

Bu örneğin belirtilen bir örnekle eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürürOneDExtendedParameters değer.

public override bool Equals(object obj)
Parametre Tip Tanım
obj Object Bu örnekle karşılaştırılacak bir System.Object değeri.

Geri dönüş değeri

doğru obj bu örnekle aynı değere sahipse; aksi halde, yanlış.

Ayrıca bakınız