ToString

OneDExtendedParameters.ToString method

Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürOneDExtendedParameters .

public override string ToString()

Geri dönüş değeri

Bunu temsil eden bir dizeOneDExtendedParameters.

Ayrıca bakınız