Quadrangle

Quadrangle()

Yeni bir boş örneğini başlatırQuadrangle sınıf.

public Quadrangle()

Ayrıca bakınız


Quadrangle(Point, Point, Point, Point)

Yeni bir örneğini başlatırQuadrangleaçıklama noktalarına sahip sınıf.

public Quadrangle(Point leftTop, Point rightTop, Point rightBottom, Point leftBottom)
ParametreTipTanım
leftTopPointAPoint Bu, Dörtgen’in sol üst köşesini temsil eder.
rightTopPointAPoint Bu, Dörtgen’in sağ üst köşesini temsil eder.
rightBottomPointAPoint Bu, Dörtgen’in sağ alt köşesini temsil eder.
leftBottomPointAPoint Bu, Dörtgen’in sol alt köşesini temsil eder.

Ayrıca bakınız