ExecutionTime

RecognitionAbortedException.ExecutionTime property

Geçerli tanıma oturumunun yürütme süresini alır

public int ExecutionTime { get; set; }

Mülk değeri

Geçerli tanıma oturumunun yürütme süresi

Ayrıca bakınız