GetObjectData

RecognitionAbortedException.GetObjectData method

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, SerializationInfo’yu istisna hakkında bilgilerle ayarlar.

public override void GetObjectData(SerializationInfo info, StreamingContext context)
ParametreTipTanım
infoSerializationInfoAtılan istisna hakkında serileştirilmiş nesne verilerini tutar.
contextStreamingContextKaynak veya hedef hakkında bağlamsal bilgiler içerir.

Ayrıca bakınız