RecognitionAbortedException

RecognitionAbortedException()

Yeni bir örneğini başlatırRecognitionAbortedException belirtilen tanıma iptal mesajına sahip sınıf.

public RecognitionAbortedException()

Ayrıca bakınız


RecognitionAbortedException(int)

Yeni bir örneğini başlatırRecognitionAbortedException belirtilen tanıma iptal mesajına sahip sınıf.

public RecognitionAbortedException(int executionTime)
Parametre Tip Tanım
executionTime Int32 Geçerli tanıma oturumunun yürütme süresi.

Ayrıca bakınız


RecognitionAbortedException(string, int)

Yeni bir örneğini başlatırRecognitionAbortedException belirtilen tanıma iptal mesajına sahip sınıf.

public RecognitionAbortedException(string message, int executionTime)
Parametre Tip Tanım
message String İstisnanın hata mesajı.
executionTime Int32 Geçerli tanıma oturumunun yürütme süresi.

Ayrıca bakınız