SingleDecodeType

SingleDecodeType class

Tek kod çözme türü. Örnek almak için kod çözme türüne bakın.

public sealed class SingleDecodeType : BaseDecodeType, IEquatable<SingleDecodeType>

Özellikleri

İsimTanım
TypeIndex { get; }kod çözme type dizinini alır
TypeName { get; }kod çözme türü adını alır

yöntemler

İsimTanım
static Parse(string)SingleDecodeType adının dize temsilini örneğine dönüştürür.
override ContainsAny(params BaseDecodeType[])Bu örneğin belirtilen listeye dahil edilip edilmediğini gösteren bir değer döndürür.
Equals(BaseDecodeType)Bu örneğin belirtilen bir örnekle eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürürBaseDecodeType değer.
virtual Equals(MultyDecodeType)Bu örneğin belirtilen bir örnekle eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürürMultyDecodeType değer.
override Equals(object)Bu örneğin belirtilen bir örnekle eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürürSingleDecodeType değer.
override Equals(SingleDecodeType)Bu örneğin belirtilen bir örnekle eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürürSingleDecodeType değer.
override GetHashCode()Bu örnek için karma kodu döndürür.
GetString()SingleDecodeType örneğini eşdeğer dize temsiline dönüştürür. Dize biçimi: “Dizin:-1; Ad:Yok”.
override ToString()Belirtilen SingleDecodeType’ın adını bir dize olarak döndürür.
static GetString(SingleDecodeType)SingleDecodeType örneğini eşdeğer dize temsiline dönüştürür. Dize biçimi: “Dizin:-1; Ad:Yok”.

Örnekler

Bu örnek, tek kod çözme türünün örneğinin nasıl alınacağını gösterir.

[C#]
SingleDecodeType singleType = DecodeType.QR 
 
[VB.NET]
Dim singleType As SingleDecodeType 
singleType = DecodeType.QR

Ayrıca bakınız