ContainsAny

SingleDecodeType.ContainsAny method

Bu örneğin belirtilen listeye dahil edilip edilmediğini gösteren bir değer döndürür.

public override bool ContainsAny(params BaseDecodeType[] types)
ParametreTipTanım
typesBaseDecodeType[]Tekli ve çoklu kod çözme türleri dizisi

Geri dönüş değeri

Değer, herhangi bir tür dahil edilmişse doğrudur

Ayrıca bakınız