Equals

Equals(SingleDecodeType)

Bu örneğin belirtilen bir örnekle eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürürSingleDecodeType değer.

public override bool Equals(SingleDecodeType other)
ParametreTipTanım
otherSingleDecodeTypeBirSingleDecodeType bu örnekle karşılaştırılacak değer.

Geri dönüş değeri

doğru obj bu örnekle aynı değere sahipse; aksi halde, yanlış.

Ayrıca bakınız


Equals(object)

Bu örneğin belirtilen bir örnekle eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürürSingleDecodeType değer.

public override bool Equals(object obj)
ParametreTipTanım
objObjectBu örnekle karşılaştırılacak bir System.Object değeri.

Geri dönüş değeri

doğru obj bu örnekle aynı değere sahipse; aksi halde, yanlış.

Ayrıca bakınız